I pay a lot of attention to depict landscapes in my art, but in our time more genuine nature disappear. The distance from the men and the real nature gets longer and longer... So, this is one of my naive illusion - to atract a little more attantion to the views of our wonderful world. I put a lot of attention to the seasides, the play between light and shedows, the portrets of the trees and flowers, old-architecture which are as roots, bringin us to our historical and cultural background, and also other things which you can see yourself on the pictures. A large part of my life I spent in the south of Russia, at the Black Sea, The views of the Krim and Kaukasus. In these beautiful regions I painted many seasides and mountain landscapes, which You can see on my preview. My e-mail: artniko333@hotmail.com Ik geef veel aandacht aan het weergeven van landschappen in mijn kunstwerken, maar in onze tijd verdwijnt steeds meer de reele natuur en landschappen. De afstand tussen mens en natuur wordt groter er groter. Dus een van mijn naive illusies is meer en meer de aandacht te vestigen op de zichten van onze wonderlijke wereld. Ik schenk veel aandacht aan zeezichten, het spel tussen licht en schaduw, portretten van bloemen en bomen, oud-architectuur die zijn als wortels, die ons samenbrengen met onze historische en cilturele achtergrond. Ook andere dingen die u zeelf kan zien op mijn schildreijen. Een groot deel van mijn leven heb ik doorgebracht in het zuiden van Rusland, in de omgerving van de Zwarte Zee, de Krim en de Kaukasus. In deze mooie streken heb ik vele zeezzichten en berglandschappen geschildered, die U kan zien in mijn overzicht. Mijn e-mail: artniko333@hotmail.com